Rehabilitacja kardiologiczna

cardio-pulmonary-rehabZapraszamy do korzystania z kompleksowej, ambulatoryjnej (poszpitalnej) rehabilitacji kardiologicznej pacjentów z:

 • z nadciśnieniem tętniczym,
 • chorobą niedokrwienną serca,
 • po przebytym ostrym incydencie wieńcowym,
 • po zabiegach interwencyjnych (angioplastyki, operacjach kardiochirurgicznych)
 • po przebytym zawale serca,
 • po zabiegach kardiochirurgicznych (pomostowanie aortalno-wieńcowe, wszczepienie sztucznych zastawek serca, plastyka i usunięcie tętniaka serca, przeszczep serca),
 • po przezskórnej plastyce naczyń wieńcowych,
 • z przewlekłą niewydolnością serca,
 • z chorobą niedokrwienną serca leczoną zachowawczo.

Przydatne informacje dla pacjentów

(opracował: dr Wojciech Gąsiorowski)

Efekty stosowania programów rehabilitacji kardiologicznej są oczywiste i obecnie na stałe weszły w kanon kompleksowej terapii pacjentów. Udowodniono w licznych opracowanich naukowych, że właściwie prowadzona rehabilitacja kardiologiczna:

 • redukuje całkowitą śmiertelność o ok. 20%
 • redukuje śmiertelność sercową o ok. 26%
 • poprawia wydolność fizyczną
 • zmniejsza objawy niedokrwienia organów
 • prowadzi do regresji zmian miażdżycowych
 • zmniejsza ryzyko nawrotu choroby
 • zmniejsza częstość rehospitalizacji
 • zmniejsza emocjonalny dystres
 • motywuje do współpracy w dziedzinie akceptacji metod leczenia, np. farmakoterapii, diety
 • zmniejsza mechanizm zaprzeczania, który utrudnia współpracę z pacjentem
 • poprawia jakość życia
 • zwiększa częstość powrotu do pracy
Etap I (szpitalny):

bezpośrednio po OZW lub operacji kardiochirurgicznej, realizowany w sali intensywnej opieki medycznej, oddziale kardiologicznym lub kardiochirurgicznym. Cel: Jak najszybsze osiągnięcie przez chorego samodzielności i samowystarczalności w zakresie czynności życia codziennego oraz przeciwdziałanie skutkom unieruchomienia. Czas trwania: Do uzyskania stanu klinicznego umożliwiającego wypisanie do domu lub przeniesienie na oddział rehabilitacji kardiologicznej w celu realizacji II etapu.

W ostatniej dekadzie w przypadkach niepowikłanych etap ten został znacznie skrócony i zwykle wynosi kilka dni. Wynika to z jednej strony z ogromnych postępów w kardiologii, szczególnie interwencyjnej i kardiochirurgii, z drugiej wymuszają to analizy i warunki ekonomiczne. Niestety, tak krótki okres kontaktu z pacjentem umożliwia co najwyżej rozpoczęcie edukacji i psychoterapii chorego oraz diagnostyki niezbędnej do zaplanowania procesu rehabilitacji.

Etap II (wczesny):

REHAB-KARDIO-600x370Formy etapu II:

stacjonarna, zwykle trwa od 7 dni do 4 tyg. i jest realizowana w szpitalach rehabilitacyjnych, uzdrowiskowych oraz pododdziałach rehabilitacyjnych oddziałów kardiologicznych. Rehabilitacji w warunkach stacjonarnych poddawani są chorzy z powikłaniami lub wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, z poważnymi chorobami współistniejącymi.

ambulatoryjna, zwykle realizowana przez okres trzech do dwunastu tygodni. Wczesna rehabilitacja ambulatoryjna jest przeznaczona dla pacjentów z niepowikłanym przebiegiem I etapu rehabilitacji lub jako kontynuacja formy stacjonarnej.

domowa. Rehabilitacja w warunkach domowych prowadzona jest pod nadzorem poradni rehabilitacji kardiologicznej, poradni kardiologicznej lub przez lekarza rodzinnego przeszkolonego w rehabilitacji kardiologicznej.

lungs

Formy etapu II:

 • dalsza diagnostyka kardiologiczna,
 • poprawa wydolności fizycznej,
 • psychoedukacja,
 • edukacja zdrowotna,
 • optymalizacja leczenia farmakologicznego.
Etap III (późny) Wtórna prewencja:

Cele III etapu:

 • podtrzymywanie efektów rehabilitacji,
 • weryfikowanie leczenia farmakologicznego,
 • okresowe badania lekarskie.

Czas: powinna trwać do końca życia.

pulmonary-rehabilitation-600x338Rehabilitacja oddechowa (pulmonologiczna)

W naszej Przychodni pomoc znajdą pacjenci wymagający rehabilitacji oddechowej (pulmonologicznej) z następującymi schorzeniami:

 • przewlekłe i nawracające zapalenia oskrzeli i płuc (zwykłe i obturacyjne),
 • astma oskrzelowa,
 • stan po przebytych zapaleniach oskrzeli i płuc,
 • stany przed i pooperacyjne w obrębie dróg oddechowych,
 • wrodzone wady układu oddechowego,
 • stany po aspiracji ciała obcego,
 • stany po zabiegach torakochirurgicznych,
 • zespoły zatokowo – oskrzelowe,
 • stan po przebyciu Covid-19.