Rehabilitacja neurologiczna (poudarowa)

Rodzaje udarów mózguW naszej Przychodni znajdziecie Państwo pomoc w rehabilitacji poszpitalnej w przypadkach:

  • udarów mózgu (niedokrwiennych, krwotocznych, przemijających – tzw. TIA)
  • polineuropatie i neuropraksje nerwów obwodowych (np. nerw strzałkowy, promieniowy, pośrodkowy, splot barkowy)
  • uszkodzeń rdzenia kręgowego
  • choroby Parkinsona
  • stwardnienia rozsianego
  • schorzeń neuronu ruchowego

Przydatne informacje dla pacjentów

(opracował: dr Wojciech Gąsiorowski)

Rehabilitacja w neurologii stanowi bardzo szerokie zagadnienie, w wielu obszarach interdyscyplinarne. Najczęściej obejmuje złożone dysfunkcje dotyczące pionizacji, zaburzeń chodu i równowagi, niedowłady kończyn dolnych i górnych oraz spastyczność.

Chorzy po udarze mózgu stanowią najliczniejszą grupę osób wymagających rehabilitacji wśród pacjentów leczonych na oddziałach neurologicznych. Z analizy danych statystycznych wynika, że około 60% chorych po udarze ma trwałe objawy ogniskowego uszkodzenia mózgu. Najczęściej cechuje ich obecność niedowładu bądź porażenia połowiczego (hemipareza, hemiplegia), zmniejszenie samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego, afazja oraz często objawy depresji. Wszystko to razem czyni obraz chorobowy bardzo złożonym i znacznie zróżnicowanym pod względem stopnia ciężkości uszkodzenia mózgu i objawów obwodowych.

Jednym z najistotniejszych elementów postępowania z chorymi po udarze mózgu jest zapewnienie ciągłej, kompleksowej i dostosowanej do możliwości chorego rehabilitacji. Jak najwcześniejsze wprowadzenie rehabilitacji w proces leczenia chorego z udarem mózgu odgrywa decydującą rolę w uzyskaniu końcowych efektów.

Udar mózgu jest w Polsce trzecią co do częstości przyczyną zgonów. Każdego roku z powodu udaru i jego następstw umiera więcej niż 30 tysięcy Polaków. Udar mózgu jest także główną przyczyną inwalidztwa u osób po 40 roku życia.

Ryzyko wystąpienia ponownego udaru mózgu u osób, które przeżyły udar lub TIA jest bardzo wysokie. Ocenia się że 30-40% pacjentów zachoruje ponownie na udar mózgu w okresie 5 lat.